Dimarts, 19 De Juny De 2018
Carrer del Carme, 46 de Guàrdia de Noguera, Castell de Mur - 25632 Telèfon: 973651795 Fax: 973652594
ajuntament@castellmur.cat

Notícies

14/12/2016

ANUNCI


Elecció de Jutge de Pau: Titular i substitut

ANUNCI

Finalitzat l'actual mandat del JUTGE DE PAU, titular i substitut, i per procedir a l'inici dels tràmits legals per la proposta de nomenament de JUTGE DE PAU, titular i substitut, pels propers quatre anys, el Ple de l'Ajuntament ha acordat obrir un període de temps, per tal que les persones capacitades que estiguin interessades en exercir aquest càrrec adrecin un escrit a l'Ajuntament*, acompanyat del seu curriculum vitae* (on es farà constar l'activitat que actualment desenvolupen, per examinar les possibles incompatibilitats), perquè el Ple de la Corporació faci lelecció (per majoria absoluta) entre les persones interessades.

Si no hi ha sol·licitants, el ple elegeix lliurement.

Termini per la presentació de les sol·licituds: ______________________

CAUSES D'INCAPACITAT: Article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

" Els impedits física i psíquicament per la funció judicial; " Els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació;

" Els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti resolució de sobreseïment;

" Els que no estiguin en ple exercici dels seus drets civils.

CAUSES D'INCOMPATIBILITAT: Article 389 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

" L'exercici de qualsevol altra jurisdicció;

" Qualsevol càrrec d'elecció popular o designació política;

" Càrrecs dotats o retribuïts per l'Administració - qualsevol que sigui- o entitats, organismes o empreses depenents d'uns i d'altres.

" Ocupació, de la classe que sigui, a Tribunals i Jutjats,

" Exercici de l'Advocacia i de la Procudoria,

" Qualsevol tipus d'assessorament jurídic retribuït o no.

Castell de Mur, 09/12/2016

Josep M Mullol

Alcalde

*Impresos a la vostra disposició a lAjuntament (horari datenció al públic)


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web