23° / 8° Intervals de núvols

Anunci

Anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats pel “Projecte constructiu. Millores locals i estabilització de talussos a la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror. Pk 3+085 a Pk 7+560. Tram: Guàrdia de Noguera – Sant Esteve de la Sarga. Clau: VO-ML-21-006.”