32° / 15° Clar

Text de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals de Castell de Mur

Text íntegre aprovat inicialment pel Ple de data 7 de juliol de 2022