9° / 2° Tapat amb pluja

Projecte “Urbanització de la plaça del Cap del Pou i del carrer de Mur al nucli de Guàrdia de Noguera”