32° / 15° Clar

Concurs per a la contractació d'un oficial de brigada

Convocatòria de concurs lliure per a la selecció d’un oficial de brigada, personal laboral fix discontinuo, i creació d’una borsa de treball. Anunci: Relació aspirants admesos i data de convocatòria del tribunal seleccionador.

DIMECRES 05 OCTUBRE 2022

Per Resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de Castell de Mur, de data 4 d’octubre de 2022, s’ha aprovat i es fa pública la llista de persones admeses en la convocatòria del procés selectiu d’una plaça de personal laboral fixe discontinuo, enquadrada en el Grup AP (Agrupació professionals) vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, inclosa a l’oferta pública d’ocupació.

Fitxers adjunts