19° / 4° Poc tapat

Anunci relació admesos

Relació aspirants admesos del concurs lliure per a la selecció d’un oficial de brigada i data de convocatòria del Tribunal seleccionador.

Document Actions