32° / 15° Clar

Anunci relació admesos

Relació aspirants admesos del concurs lliure per a la selecció d’un oficial de brigada i data de convocatòria del Tribunal seleccionador.