9° / 2° Tapat amb pluja

Annex: formulari de sol·licitud

Formulari de sol·licitud de participació en el procés selectiu per concurs lliure per la selecció d’un oficial de brigada personal laboral fix discontinuo i creació d’una borsa de treball.