23° / 8° Intervals de núvols

Anunci BOP

L'anunci, amb el text íntegre de les bases, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 165 del dia 29 d’agost de 2022.