25° / 9° Clar

Anunci BOP

L'anunci, amb el text íntegre de les bases, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 165 del dia 29 d’agost de 2022.