32° / 15° Clar

Convocatòria pel nomenament de Jutge de Pau Substitut

DILLUNS 11 FEBRER 2019

Convocatòria pel nomenament de Jutge de Pau Substitut

Per dimissió del jutge de Pau substitut, i per procedir a l'inici dels tràmits legals per la proposta de nomenament de Jutge de Pau Substitut, pels properes quatre anys. S'obre un període de temps, per tal que les persones interessades en exercir aquest càrrec adrecin un escrit a l'Ajuntament, acompanyat del seu currículum vitae.

Una vegada acabat el termini d'entrega de sol·licituds el Ple de la Cooperació farà l'elecció entre les persones interessades.

En cas de que no hi hagui sol·licitants, el Ple elegirà lliurement.

Termini per la presentació de les sol·licituds: Fins al 28 de Febrer de 2019.

Causes d'Incapacitat: Article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial

-Els impedits física i psiquicament per la funció judicial;

-Els condemnats per delictes dolós mentre no hagin obtingut rehabilitació;

Els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti resolució de sobreseïment;

-Els que no estiguin en ple excercici dels seus drets civils.

Causes d'Incompatibilitat: Article 389 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

-L'excercici de qualsevol altra jurisdicció.

-Qualsevol càrrec d'elecció popular o designació política.

-Càrrecs dotats o retribuïts per l'administració -qualsevol que sigui- o entitats, organismes o empreses que hi depenguin.

-Ocupació, de la classe qie sigui, a Tribunals i Jutgats.

Excercici de l'Advocacia o de la Procuradoria.

-Qualsevol tipus d'assesorament jurídic retribuït o no.

 

S'adjuntarà un document  Word per emplenar les dades de les persones interessades. 

Fitxers adjunts