32° / 15° Clar

Document de modificació

Aprovat inicialment pel Ple en data 22/04/2021.