9° / 2° Tapat amb pluja

Regulació de les condicions d’implantació de plantes solars fotovoltaiques i termosolars