32° / 15° Clar

Regulació de les condicions d’implantació de plantes solars fotovoltaiques i termosolars