32° / 15° Clar

En xifres

Dades Generals

Castell de Mur

Codi
259046
Comarca
Pallars Jussà
Població
179
Superfície
62,42
Densitat
2,9
Altitud
532

Superfície (km²)

Municipi
62,42
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,9
Comarca
10
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
101
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
78
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
179
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
9
Comarca
1.570
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
111
Comarca
8.476
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
35
Comarca
2.577
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
24
Comarca
786
Catalunya
256.461

Població

Municipi
179
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
800
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
63
Comarca
4.509
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
19
Comarca
1.276
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
292
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
101
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
3
Comarca
770
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
48
Comarca
3.967
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
16
Comarca
1.301
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
494
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
78
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
158
Comarca
9.467
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
12
Comarca
1.302
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
9
Comarca
2.640
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
179
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
172
Comarca
11.340
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
7
Comarca
2.069
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
179
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
97
Comarca
5.800
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
1.077
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
101
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
75
Comarca
5.540
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
992
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
78
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
654
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
18
Comarca
648
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
32
Comarca
1.302
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
1.840
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
74,5
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
0
Comarca
67
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
94
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
104
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
3
Comarca
198
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
36
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
39
Comarca
2.085
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
18
Comarca
1.551
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
12
Comarca
972
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
6
Comarca
690
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
3
Comarca
369
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
84
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
6
Comarca
20
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
7
Comarca
31
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
435
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
173
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
376
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
435
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-18,29
Comarca
-9,81
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
60,98
Comarca
21,95
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
42,68
Comarca
11,61
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
163
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
154
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
144
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
89
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
163
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
36
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
10
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
123
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
14
Comarca
205
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
18,1
Comarca
19,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
16,8
Comarca
24,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,3
Comarca
23
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
43,9
Comarca
32,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
150
Comarca
9.805
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,7
Comarca
58,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
160
Comarca
9.637
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
83,8
Comarca
70,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
162
Comarca
9.847
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
85,8
Comarca
71,6
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
40
Comarca
2.855
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
30
Comarca
2.470
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
70
Comarca
5.325
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
70
Comarca
5.735
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
125
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
185
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
385
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
3.075
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
3.765
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
350
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
70
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
685
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.265
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.130
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
870
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
950
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
815
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
3.765
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
3
Comarca
506
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
17
Comarca
3.746
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.065,04
Comarca
1.075,61
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
9
Comarca
1.566
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
6
Comarca
1.615
Catalunya
795.474

Total

Municipi
15
Comarca
3.181
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
35,2
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
35,3
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
60,2
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
4,8
Comarca
331,5
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,2
Comarca
28,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
7,2
Comarca
490,5
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
5,8
Comarca
238,9
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
1,3
Comarca
251,6
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
7,2
Comarca
490,5
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
84
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
88
Comarca
6.328
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
172
Comarca
11.992
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
48,8
Comarca
47,2
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
112,7
Comarca
94,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
295
Comarca
18.136
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.071
Comarca
29.117
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
155
Comarca
201
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.269
Comarca
20.976
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.831
Comarca
5.881
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
900
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
408
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.308
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
445
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
169
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
27
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
124
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
79
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
50
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
3
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
900
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
40
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
9
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
836
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
726
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
63
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
3.019
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
2
Comarca
18
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
122
Comarca
699
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
37
Comarca
524
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
107
Comarca
7.004
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
20
Comarca
946
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
36
Comarca
2.818
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
7
Comarca
775
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
170
Comarca
11.543
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,5
Comarca
1,51
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,4
Comarca
44,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
54
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0,01
Comarca
1.526,74
Catalunya
3.823.878,74