9° / 2° Tapat amb pluja

Allotjaments

Allotjament situat a Guàrdia de Noguera (El Pallars Jussà)

Allotjament situat a Collmorter (El Pallars Jussà)

Allotjament situat a Vilamolat de Mur (El Pallars Jussà)

Allotjament situat al Meüll (El Pallars Jussà)

Allotjament situat al Meüll (Pallars Jussà)