9° / 2° Tapat amb pluja

Torre del Ginebrell

Situada al voltant de la població de Vilamolat de Mur.

Aquesta torre tenia visió directa amb la torre de Castell de Mur i mitjançant la comunicació visual es podia avisar dels perills imminents i poder estar preparats